Ankenævn

Ankenævn

Som registreret beslagsmed er jeg selvfølgelig:


- uddannet beslagsmed (har dansk udstedt svendebrev)


- er forsikret gennem en fælles forsikringsordning særligt tilpasset beslagsmedenes arbejdsområde, og


- tilsluttet  Ankenævnsordning - Beslagsmedenes ankenævnsordning er desværre nedlagt, så Center for Klageløsning skal benyttes.Klagevejledning:

Hvis der er sket en fejl i forbindelse med skoning af din hest, eller hvis du af en anden årsag ikke er tilfreds med arbejdet, kan du klage til Center for Klagelæsning. Behandlingen af klagen er gratis, hvis du får helt eller delvist medhold.Tal med beslagsmeden først

Du skal selvfølgelig først henvende dig til beslagsmeden, da han skal have mulighed for at tage stilling til sagen. Bliver I ikke enige, eller kan du ikke få kontakt med beslagsmeden inden for en frist på 5 dage, skal du udfylde klageskemaet på Nævnenes Hus' hjemmeside. Da det er levende dyr, vi har med at gøre, er det vigtigt, at der reageres hurtigt, så skaden ikke forværres. En besigtigelse af arbejdet skal ske inden for max. 10 dage fra arbejdets udførsel. Det kan være en god ide at tage nogle fotos og evt. gemme regninger mv. hvis en dyrlæge har været involveret.


Det er naturligvis vigtigt, at du følger råd og vejledning fra såvel dyrlægen som fra beslagsmeden. Gør du ikke det, vil du ikke kunne påberåbe dig erstatning hverken helt eller delvist.


Klagegebyret.

Klagegebyret, som du skal indbetale, når du opretter en klagesag, får du tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.


De fleste sager klares uden behandling i Ankenævnet

Når du har returneret skemaet til Ankenævnets sekretariat, bliver klageskema og klagegebyr registreret. Ankenævnet tager herefter kontakt til beslagsmeden og til dig for at få begge parters eventuelle kommentarer. Her bliver de fleste sager ofte løst. Men opnår man ikke enighed/forlig, bliver sagen afgjort af Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning.


Ankenævnets behandling

For at give Ankenævnets medlemmer det bedste grundlag for at afgøre sagen, kan der i nogle tilfælde blive tale om at arbejdet bliver besigtiget af en eller flere sagkyndige.


30 dage til at opfylde kendelsen

Når sagen er afgjort hos Ankenævnet, bliver kendelsen sendt til begge parter, som har 30 dage til at opfylde den.


Ankenævnet er uvildigt

Nævnenes Hus er en offentlig uvildig instans, der under behandlingen af klagen kan benytte faglige personer fra de enkelte brancher.

Link:

https://naevneneshus.dk/


Kontakt Center for Klagelsning via dette link:

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External