Sur stråle

Sur Stråle

Strålens funktion er med til at smidiggøre hoven. Hver gang hesten tager et skridt og derved belaster hoven, vil hoven udvide sig bagtil. Strålen sørger for, at dette kan lade sig gøre. Endvidere vil strålens kontakt til underlaget øget presset på den elastiske ballepude, der sidder umiddelbart mellem strålen og hovbenet. Presset på den elastiske ballepude vil hjælpe til med at hoven udvider sig.


Det er vigtigt, at der er en god hovfunktion, fordi blodet derved får en større udskiftning i hoven og derved også benene.


Ved sur stråle vil kontakten til underlaget minimeres og hovfunktionen påvirkes i negativ retning. Heste, der generelt går med sur stråle, risikerer at hoven langsomt forsnævres og bliver mindre elastisk. Dette medfører, at hovfunktionen bliver dårligere og risiko for varige hovsygdomme opstår.


Nogle heste er desværre født med meget dårlige stråler, så en eller flere af strålerne nærmest er kronisk sure.


Sur stråle ses ved at strålehornet flosser så meget at læderhuden kommer til syne. Strålehornet er til for at beskytte læderhuden mod underlaget samt miljøet. Når beslagsmeden beskærer hesten, beskæres strålen normalt også. Strålen beskæres ikke for at gøre den mindre, men for at rengøre den for flosser og revner, hvori bakterier og svampesporer kan gemme sig. En god og sund stråle behøver normalt ikke at blive beskåret - det vurderes individuelt fra gang til gang.


Som regel vil en oprensning (beskæring) af strålen være nok til at fjerne dårligt strålehorn for at undgå yderligere skade, der kan udvikle sig til sur stråle.


Men hvis det har udviklet sig og gennembrudt strålehornet (sur stråle), skal der en egentlig behandling til.


Ved mindre angreb vil det i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt med daglig rengøring (afvaskning) med en antibakteriel sæbe så som Mediscrub eller Hibiskrub, der købes på apoteket. Det er forholdsvis dyrt, hvorfor man ikke skal fylde store vandspande og give fodbad. En blanding på 25 - 30 % sæbe i lunkent vand i en lille beholder er tilstrækkeligt. Med en stiv børste (langhåret neglebørste eller lign.) skrubbes strålen, så den er ren. Man behøver ikke skylle efter, fordi sæben fortsat virker mod bakterierne/svampene  samt virker indtørrende på strålen.


Såfremt angrebet er lidt større, skal der endvidere tilføres et middel mod sur stråle. Der findes mange midler på markedet. Flere af disse er stort set uden effekt, mens andre virker fint. Det skal også nævnes, at det ene middel måske virker på én hest, mens det er uvirksomt på en anden. Men vigtigst at alt er, at midlet skal være meget selv-penetrerende. Det vil sige, at midlet, når man påfører det på strålen, selv vil tænge ned i alle sprækkerne, hvor bakterier og svampe sidder og gemmer sig. Efter man har påført midlet vil det være en god idé at smøre strålen ind i hovtjære.


Hesten kan godt blive halt af sur stråle, der ikke behandles.


Ved kraftige angreb af sur stråle anlægger beslagsmeden et sygebeslag, der nøje tilpasses situationen.


Fælles for alle angreb er, at behandlingen skal fortsætte mindst til næste besøg af beslagsmeden.